Belediye başkanı ve muhtarların alacağı maaşlar açıklandı

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, toplamda 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlığı ile 50.508 muhtarlık (32.244 mahalle, 18.264 köy) için seçimler düzenlenecek. Bu seçimlerde ayrıca belediye meclislerinde görev yapacak üyeler de belirlenecek. Hem adaylar hem de seçmenler, belediye başkanlarının, muhtarların ve belediye meclis üyelerinin özlük hakları konusunda merak içindeler.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığına göre geçmişte, belediye başkanlarının maaşları konusunda belirli bir sınır bulunmuyordu ve bu maaşlar belediye meclisleri tarafından belirleniyordu. Ancak artık belediye başkanlarının maaşları kanunlarla düzenleniyor ve görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Ayrıca, bu maaşlar memur maaş zamlarına bağlı olarak her 6 ayda bir artırılıyor.

Nüfusu 2 milyonun üzerinde olan belediyelerde başkanlara 232.280 gösterge üzerinden brüt maaş veriliyor. Bu maaştan öncelikle genel sağlık sigortası (GSS) primi ile maluliyet, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınıyor. 2024 yılında, prim kesintisinden sonra kazançların belirli dilimlerine göre farklı oranlarda gelir vergisi kesilecek.

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAAŞLARI
Belediye başkanlarının brüt maaşları, yerleşim yeri nüfusuna göre belirleniyor. Örneğin, nüfusu 2.0001’den fazla olan belediyelerde başkanlara 176.735 TL brüt maaş veriliyor.

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:

Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek verilir.

Belediye meclis üyelerine ise meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere belediye meclisleri tarafından belirleniyor.

Belediye encümeni başkan ve üyelerine de nüfusa göre belirlenen aylık brüt ödenekler veriliyor. Örneğin, nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde encümen üyelerine 2.663 TL, 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise 5.707 TL aylık brüt ödenek veriliyor.

Köy ve mahalle muhtarlarına bu yılın ilk yarısında aylık 11.223 TL brüt ödenek verilecek. Bu tutardan sadece 84 lira damga vergisi kesilecek. Emekli muhtarlar emekli aylıkları kesilmeden çalışmaya devam edebilirken, emekli olmayanlar için ise İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik primleri yatırılacak.

Belediye başkanları, emekli olduklarında makam, temsil ve görev tazminatı alabiliyorlar. Ancak, bu tazminatlardan yararlanabilmek için seçimle göreve gelmiş olmak gerekiyor. Ayrıca, emekli olan ve aktif görevde olan belediye başkanlarına sadece makam tazminatı ödenirken, aktif görevin sona ermesinin ardından temsil ve görev tazminatları ödenmeye başlanır.

Seçilmiş emekli belediye başkanları, kamu kesiminde herhangi bir görevde bulunmaları halinde temsil ve görev tazminatı alamazlar. Ancak, emekli belediye başkanlarının emekli aylıkları görevdeyken kesilmez, böylece emekli belediye başkanları, emekli aylıklarını alırken aktif görevlerini sürdürebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir